Winst maken in non profit organisaties

Een van de eerste dingen die je leert bij de kadertraining van de vakbeweging gaat over winst.

Definitie van het begrip winst

Wat is winst? Bij een bedrijf kan dat zijn wat er over schiet voor de aandeelhouders. Maar veel belangrijker is wat het management wint. Maakt jouw locatie winst? Weet jij de kosten lager te houden dan jouw collega´s bij andere locaties? Blijf jij binnen je budget? Produceert jouw afdeling minder afval dan anderen, heeft jouw locatie minder derving dan gemiddeld, doe je het werk met minder mensen dan gebruikelijk? Ben jij in staat om volgens begroting te presteren? Terminologie dus, die niet uitsluitend geldt voor commerciële bedrijven.

Winst belonen

Wie goed presteert verwacht daar een beloning voor. Soms bestaat die beloning uit een bonus, maar vaak is het minder zichtbaar. Wat zou je zeggen van een (dubbele) periodieke verhoging, ook als anderen die niet krijgen? Misschien blijk je wel een hele schaal omhoog te kunnen, of kun je promotie krijgen als je daar om vraagt. Uiteindelijk, iemand die zo goed presteert is wel wat waard voor de organisatie. Het minste is dat jij niet als eerste ontslagen wordt als subsidies wegvallen.

Verlies bestraffen

Waar het gaat om het geld dat iemand persoonlijk verdient kan het pijn doen als er een kink in de kabel komt. Wat, als een boekhouder of accountant nog eens heeft doorgerekend dat jouw afdeling er minder florissant bij staat dan iedereen dacht? Dat kan een wetenschappelijk onderzoek zijn, waar nog duizend uren aan gewerkt moet worden terwijl het geld van de subsidie al bijna op is. Het kan een schoolgebouw zijn waarvan de bouw zo duur was dat het voor huisvesting bedoelde deel van het schoolgeld van studenten niet volstaat om alleen al de rente te betalen. Pijnlijke missers. Ook als je er niet om ontslagen wordt, zijn het goede redenen om jaren lang geen loonsverhoging te krijgen. En daar gaat het dan echt mis.

Verdediging door management

Juist binnen organisaties die niet voor de winst werken, maar voor het goede doel of het maatschappelijk belang, bestaat de echte winst uit een vast salaris. Vaak is dat vaste salaris hoger dan het inkomen dat een kleine zelfstandige uit het eigen bedrijf kan opnemen. Hoe verleidelijk is het dan om missers onder het tapijt te vegen? Spreek die lastige boekhouder aan op zijn disfunctioneren! Waar haalt die het lef vandaan om de kostbare werktijd te gebruiken voor dit soort neutels? Begrijp jij wel waar je mee bezig bent? Heb je wel door welke risico´s het heeft voor het voortbestaan van de organisatie als jij dit rapporteert? Kun jij dat jouw collega´s aandoen? Wat zou het betekenen voor jouw eigen carrière, wie zou jou verder nog serieus nemen?

Je moet als boekhouder wel een hele botte boer zijn om vol te houden dat het minder goed gaat dan het management graag naar buiten brengt.

Jeroen van Rossum, 6 september 2018.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

De redactie van ESK belicht actuele kwesties. Wij leggen het verband tussen (fiscale) wetgeving en ondernemen, maar een persoonlijke opinie steken wij niet onder stoelen of banken. Als lezer kun je vragen op ons formulier stellen. Wij doen ons best om juiste en accurate informatie te geven, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

 

Bron: