Vrijwilligersvergoeding of belast salaris?

Het welzijnswerk zit vol met sjoemelaars. Van laag tot hoog wordt er aan meegedaan. Zo ook in een kwestie waar de rechter onlangs iets over mocht zeggen.

Een meneer deed vrijwilligerswerk bij een stichting. Met grote regelmaat deed hij zijn goede werk voor de stichting. Enkele keren per jaar was er een vergadering, waar hij de rol van secretaris vervulde, en daar kreeg hij presentiegeld voor. Zo kreeg hij in 2013 een bedrag van 2.080 Euro uitbetaald.

Uitspraak van de rechter.

Aangezien het toch vrijwilligerswerk was wilde meneer gebruik maken van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Dus hij trok vijftienhonderd Euro af van de ontvangen vergoeding en gaf hij in zijn aangifte inkomstenbelasting het meerdere op als salaris.

Daar was de belastinginspecteur het niet mee eens. Die vond dat hele bedrag salaris was, en dat er van het geheel belasting betaald moest worden. De rechter vond dat ook.

De vrijwilligersvergoeding

Eigenlijk vind ik het hele bestaan van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding onredelijk. Maar de wetgever heeft bedacht dat extra geld effectief is om mensen te stimuleren vrijwilligerswerk te doen. Gevolg is dat eenvoudig betaald werk belastingvrij wordt gedaan door mensen die binnen de organisatie behandeld worden als tweederangs. Maar goed, de in wetgeving vastgelegde regels moeten we accepteren. De spelregels dienen dus ook correct gevolgd te worden, en dat blijkt niet voor iedereen eenvoudig.

Populair gezegd gaat het om 1.500 Euro per jaar, maar eigenlijk gaat het om een maximum van 4,50 Euro per uur. Ben je nog geen 23 jaar oud dan is het maximum 2,50 per uur. Het mag ook nooit meer zijn dan 150 Euro per maand (en in verband met vakanties niet meer dan 1.500 Euro per jaar). Dit alles voor wat betreft de inkomstenbelasting.

Declareer je gemaakte kosten, dan telt die vergoeding mee in de 1.500 Euro die je per jaar maximaal belastingvrij mag krijgen. Rijd je als vrijwilliger wekelijks 100 kilometer voor de club, dan mag je  wekelijks 19 Euro kilometervergoeding declareren - en resteert een maximum van 15 Euro als vrijwilligersvergoeding.

Heb je een bijstandsuitkering, dan wordt daar wel op gekort als je in een maand meer dan 95 Euro vrijwilligersvergoeding krijgt, of meer dan 764 Euro in een jaar.

Kon het niet slimmer?

Gezien het totale inkomen van die meneer hield hij na aftrek van inkomstenbelasting 998 Euro over van de vergoeding die hij had ontvangen. Misschien was het voor hem slimmer geweest om maandelijks een kleiner bedrag uitbetaald te krijgen. Met maximaal 150 Euro per maand was hij onder de radar van de Belastingdienst gebleven.

Eenmaal voor de rechter moet je wel consequent zijn. Meneer vertelde nu eerlijk aan de rechter dat hij per jaar ongeveer honderd uren aan de stichting besteedde. Dat is eigenlijk best wel een flinke inzet. En toch krijg ik als beeld voor ogen een rechter die hardop aan het hoofdrekenen is en vraagt of dat dan zoiets als twintig Euro per uur betekent. Dat is tweeŽnhalf keer het minimumloon, en ook beduidend meer dan de vrijgestelde 4,50 Euro per uur. Weet je zeker dat je daar voor de rechter met rood hoofd door de grond wilt zakken als draaikont?

Jeroen van Rossum, 26 juni 2017.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

De redactie van ESK belicht actuele kwesties. Wij leggen het verband tussen (fiscale) wetgeving en ondernemen, maar een persoonlijke opinie steken wij niet onder stoelen of banken. Als lezer kun je vragen op ons formulier stellen. Wij doen ons best om juiste en accurate informatie te geven, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Waarschuwing: wat waar is als het wordt geschreven kan achterhaald raken door ontwikkelingen in wetgeving, techniek en economie. Raadpleeg daarom altijd een professional voordat je grote beslissingen neemt. De kosten om een deskundige in te huren wegen niet op tegen de kosten van een miskleun.