Vervoert een lijkwagen personen of goederen?

Onlangs moest de Europese rechter een knoop doorhakken in een kwestie die kennelijk hoog was opgelopen in Italië. Daar bouwt Pilato lijkwagens met het chassis van Jaguar en Mercedes-Benz als basis. Voordat die auto´s de weg op mogen moet een soort belasting betaald worden die wij in Nederland kennen als BPM of Autobelasting. In Italië is die belasting kennelijk lager voor auto´s voor goederentransport dan voor personenauto´s (net als in Nederland overigens). Pilato wilde de lage belasting betalen, heel begrijpelijk, en de Italiaanse Belastingdienst was het daar niet mee eens. Die vond dat een lijkwagen dient voor personenvervoer.

Lijkwagens vervoeren personen

De Europese rechter (EU Hof van Justitie in Straatsburg) heeft de Italiaanse Belastingdienst gelijk gegeven. Verschillende Nederlandse media citeren elkaar vrolijk met de conclusie dat lijkwagens als voornaamste bestemming hebben het vervoer van personen.

Onder alinea 30 van het arrest lees ik inderdaad als moreel hoogstaande mening van de Italiaanse overheid "mag een menselijk lichaam, zelfs als het levenloos is, niet worden gelijkgesteld aan een goed dat als zodanig het voorwerp kan zijn van handelsverkeer."

Rechter analyseert Italiaanse wet

In de alinea´s die volgen op de voor ons nog wel begrijpelijke stelling van de Italiaanse staat analyseert de rechter wat de betekenis is van enkele Italiaanse wetteksten. De rechter maakt een vergelijking met ambulances; vastgesteld wordt dat bij de lijkwagens zijraampjes aanwezig zijn en dat een laadklep afwezig is. Daarom concludeert de rechter dat een lijkwagen meer geschikt is voor vervoer van personen dan voor goederen.

Het verandert niets aan de uitkomst dat Pilato de ellendige belasting moet betalen, maar dus niet om de reden die de media suggereren.

Nederlandse rechtszaken over levende doden?

Krijgen wij hier binnenkort ook procedures over dode personen? Neen, dat is niet te verwachten, door onze wet Autobelastingen (BPM). Lijkwagens zijn in Nederland vrijgesteld van BPM door artikel 15 lid 1.e. (dat wordt toegelicht in Art. 9 van het Uitvoeringsbesluit).

Parallelle export

Heeft het nut voor Pilato om de lijkwagens hier in Nederland te registreren en haar klanten te vragen de auto's hier te kopen? Helaas, ik denk het niet. De Italiaanse wet, die ik verder niet ken, zal in veel opzichten lijken op die van ons. Onze BPM wordt volgens artikel 5 lid 2 geheven "van degene die het motorrijtuig feitelijk ter beschikking heeft."

Een Nederlands uitvaartbedrijf kan natuurlijk prima een auto van Pilato kopen, zonder dat de belasting betaald hoeft te worden. En het zijn prachtige auto´s.

 

Jeroen van Rossum, 2 augustus 2018.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

De redactie van ESK belicht actuele kwesties. Wij leggen het verband tussen (fiscale) wetgeving en ondernemen, maar een persoonlijke opinie steken wij niet onder stoelen of banken. Als lezer kun je vragen op ons formulier stellen. Wij doen ons best om juiste en accurate informatie te geven, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Bronnen