Meisjesrekenen

Ooit, toen ik op school zat, viel op dat in het onderwijs meiden vaker afhaakten of vertraagden dan jongens. We zien nog steeds de effecten in de directiekamers van grote bedrijven. Terecht was daar veel kritiek op. Talent moet je niet verloren laten gaan. Het is heel goed dat het onderwijs nu meer rekening houdt met de manier van leren van meisjes.

Alle jongens zijn dom

Bij mijn eigen kinderen op school zag ik een volkomen ander beeld. Niet alleen staat er nauwelijks meer een man voor de klas (precies andersom dan vroeger), ook de voorgeschreven manier van leren en het huiswerk zijn volkomen anders.

Op de Basisschool gaf een leerkracht van mijn zoon alle jongens uit de klas collectief het label "probleemgeval". De leerkracht bleek weliswaar een individueel probleem te hebben, maar het is illustratief voor de consequenties van veranderingen in voorgeschreven leermethoden.

Drama

Zoals het nu gaat verspillen we talent van jongens, en dat al evenmin goed als wat er "midden vorige eeuw" gebeurde. Vanaf 2030 zal het effect in de directiekamers zichtbaar raken, en mogelijk duurt het tot 2040 voordat het volledige drama erkend wordt.

Wiskundewedstrijden

Mijn commentaar is gericht op de eenzijdige methode van wat ik "meisjesrekenen" noem. De leermethode waarbij je eerst goed teksten moet kunnen lezen voordat je rekensommen mag oplossen. Voor meisjes schijnt dit het rekenen prettiger te maken, voor jongens is het een ramp. Ook bij internationale wiskundewedstrijden zie je een effect: waar Nederland vroeger in de absolute top scoorde, is dat nu iets als de subtop. Niet slecht, maar echt niet goed meer.

Grappig is dat de materie nu ook belangstelling krijgt van toekomstige onderzoekers. Lees een boeiend profielwerkstuk dat een middelbare scholier (lucia Otten) schreef voor het examen VWO.

Basisonderwijs volgens twee sporen

Zelf hoop ik dat het niet lang duurt voordat kinderen reeds op de Basisschool kunnen kiezen tussen twee smaken van onderwijs. Geef de mogelijkheid van recht toe recht vakken met weinig overlap. Geef als alternatief de huidige vermenging van vakken die niet te volgen zijn zolang je een andere vaardigheid mist. Het experiment van Otten verdient grootschalige navolging.

Jeroen van Rossum, 3 mei 2019.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

De redactie van ESK belicht actuele kwesties. Wij leggen het verband tussen (fiscale) wetgeving en ondernemen, maar een persoonlijke opinie steken wij niet onder stoelen of banken. Als lezer kun je vragen op ons formulier stellen. Wij doen ons best om juiste en accurate informatie te geven, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Waarschuwing: wat waar is als het wordt geschreven kan achterhaald raken door ontwikkelingen in wetgeving, techniek en economie. Raadpleeg daarom altijd een professional voordat je grote beslissingen neemt. De kosten om een deskundige in te huren wegen niet op tegen de kosten van een miskleun.

Bronnen: