HOME
 

 
Link naar ouder blog

Link naar HOME

Link naar recenter blog

Vraag: mag huren tijdens wonen in koophuis?

Ik wil graag iets huren in Breda omdat daar mn kinderen blijven wonen na relatie breuk. Heb hier een koopappartement. Mag / kan dat? Moet ik eerst verkopen of kan ik reageren vanaf bepaalde prijs of type huur app.

Pauline

Vervelend, die breuk in uw relatie. Daar komt nog bij dat uw vroegere partner er kennelijk voor koos om met de kinderen een uur rijden verder te gaan wonen, zoals ik begrijp uit uw vraag. Zeer begrijpelijk dat u wilt verhuizen om in de buurt van uw kinderen te wonen.

Hoogte inkomen belangrijk bij verhuizen

Als je wilt verhuizen dan wordt er altijd gekeken naar je inkomen. Wilt je kopen, dan wil de hypotheekbank weten of je actuele en verwachte inkomen niet te laag is om de hypotheektermijnen te betalen. Wat te laag is mag je niet zelf bepalen, daar gelden rigide regels voor. Wil je huren, dan ligt het complexer.

Als uitgangspunt hanteer ik het zoeken van een sociale woning. Dat wil zeggen, een woning met een huur waarbij je recht kunt hebben op huurtoeslag. Van die woningen zijn er te weinig in Nederland, met als gevolg dat je in veel gemeenten tien jaar of langer op een wachtlijst moet staan. Ben je eindelijk aan de beurt, eventueel omdat er een enkele keer wordt geloot onder alle belangstellenden, dan wordt er gekeken naar je inkomen. Naar eigen keuze kun je een belastingaangifte met -aanslag laten zien van het vorige jaar (soms twee jaar geleden) of loonstrookjes. Betaalde je hypotheekrente? Betaalde je partneralimentatie aan een vroegere partner? Dat zijn aftrekposten die wel zichtbaar zijn in je aangifte (en aanslag), maar niet op je loonstrookjes. Op basis van je aangifte kom je dus eerder in aanmerking voor een goedkopere woning.

Onverwachte huurverhogingen vrije markt

Heb je geen tijd om te wachten op een betaalbare woning (met vaak een wachtlijst van meer dan toen jaar), en kun of wil je ook geen nieuw huis kopen, dan ben je afhankelijk van de vrije markt. Dat zijn alle woningen met een huur die hoger is dan 720 euro per maand. Let wel op: vaak start je met een huur van 750 euro per maand, en wordt dat met stapjes verhoogd naar 900 tot 1.500 per maand. Deze stapsgewijze verhoging is nog naast een jaarlijkse “inflatiecorrectie” met een minimum van 3% per jaar (die in de praktijk vaak 6% is). Die aanhalingstekens heb ik er bij gezet omdat de inflatie exclusief wonen al jaren niet boven de 2% komt.

Pas op voor krakers na verhuizing

Mag je verhuizen naar een huurwoning als je nog een koopwoning hebt? Er is geen enkele wettelijke bepaling die dat verbiedt. Wel is het zaak om na de verhuizing zo snel mogelijk de koopwoning te verkopen. Niet alleen vanwege de dubbele lasten, ook om te voorkomen dat de koopwoning wordt gekraakt of dat de gemeente je dwingt om de woning te verhuren tegen een te lage prijs; in ieder van die drie mogelijkheden kan de hypotheekbank reden zien onmiddellijke aflossing van de hypotheeklening op te eisen.

© Jeroen van Rossum, 29 oktober 2020.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

De redactie van ESK belicht actuele kwesties. Wij leggen het verband tussen (fiscale) wetgeving en ondernemen, maar een persoonlijke opinie steken wij niet onder stoelen of banken. Als lezer kun je vragen op ons formulier stellen. Wij doen ons best om juiste en accurate informatie te geven, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Waarschuwing: wat waar is als het wordt geschreven kan achterhaald raken door ontwikkelingen in wetgeving, techniek en economie. Raadpleeg daarom altijd een professional voordat je grote beslissingen neemt. De kosten om een deskundige in te huren wegen niet op tegen de kosten van een miskleun.