HOME
 

 
Link naar ouder blog

Link naar HOME

Link naar recenter blog

De Toeslagen op de schop

We moeten nog even wachten op de politieke beslissingen, maar voorlopig ben ik enthousiast!

We hebben een probleem met Toeslagen, al jaren. En dan heb ik het niet over de jacht op fraude, maar over onzekerheid en marginale belastingdruk.

Lager inkomen, hoger percentage belasting

Over die marginale belastingdruk heb ik wel vaker geschreven. Door de manier waarop regelingen op elkaar inwerken zie ik regelmatig mensen die, zodra ze honderd euro meer verdienen, daarvan honderdtien extra belasting moeten betalen. Dat is achteruit fietsen, wat natuurlijk heel verkeerde stimulansen oplevert. Dit probleem speelt vooral bij mensen met een inkomen tussen de 10.000 en de 20.000 per jaar, lage inkomens dus. In dat licht is het een volkomen theoretische discussie of mensen met een hoog inkomen een marginaal belastingtarief van 50% of van 60% of nog meer moeten hebben.

Stelsel vereenvoudigen

In januari 2020 was de politiek er van overtuigd geraakt dat het stelsel met Toeslagen te ingewikkeld was. Een extra Staatssecretaris van FinanciŽn werd aangesteld, specifiek voor Toeslagen en Douane: Alexandra van Huffelen (D66, 1968). Onder haar leiding werd grondig nagedacht over noodzakelijke vereenvoudiging van het stelsel. Deze maand presenteerde ze daar een rapport over: "Alternatieven voor het toeslagenstelsel".

Het rapport schetst verschillende scenario's om in 2025 verbeteringen doorgevoerd te hebben. Wat het precies wordt moet worden uitgewerkt door het volgende kabinet, dus eigenlijk in de volgende kabinetsformatie. Daardoor is dit een perfect thema voor in de verkiezingscampagnes. Ik kan mij zo voorstellen dat er partijen zijn die het verkeerd vinden dat er Toeslagen worden uitbetaald aan mensen die al een hoog inkomen hebben. Hopelijk zet een andere partij daar tegenover dat je dat nog beter kunt hebben dan dat mensen met een laag inkomen in de knel komen. Wat ik bedoel: als je niet rond komt moet je er (anders dan nu vaak het geval is) iets mee opschieten als je een extra dienst draait.

Vrijwel alle nu in het rapport geschetste scenario's komen er op neer dat Huurtoeslag en Kinderopvangtoeslag inkomensonafhankelijk worden. Het scenario "Universele Inkomensondersteuning" vind ik het meest realistisch, omdat dat er uitzicht op biedt dat het Kindgebonden Budget wordt verrekend op de aanslag inkomstenbelasting, als Heffingskorting (en wel inkomensonafhankelijk).

Inkomensonafhankelijke regelingen geven meer zekerheid

Niet onbelangrijk aan inkomensonafhankelijke regelingen is dat ze meer zekerheid geven. Zeker als je een laag inkomen hebt, heb je niet de middelen om terug te betalen wat je achteraf gezien teveel hebt gekregen. De huidige grenzen liggen zo nauw, dat niemand met een laag inkomen voor eind december zekerheid heeft over het in dat jaar te verdienen inkomen. Dan kun je kiezen: zekerheidshalve wel aanvragen (en dus vaak moeten terugbetalen) of zekerheidshalve niet of te weinig aanvragen. Vraag je niet aan, dan ben je volgens de regels van het spel te laat en krijg je niks - wat ik met name bij lage inkomens regelmatig zie gebeuren.

Afspraak: we noemen het geen Basisinkomen

[Voor wie meer wil lezen: www.fiscaalvanmorgen.nl/2020/12/15/kabinet-presenteert-voorstellen-voor-hervormingen-toeslagen/ ]

© Jeroen van Rossum, 17 december 2020.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

De redactie van ESK belicht actuele kwesties. Wij leggen het verband tussen (fiscale) wetgeving en ondernemen, maar een persoonlijke opinie steken wij niet onder stoelen of banken. Als lezer kun je vragen op ons formulier stellen. Wij doen ons best om juiste en accurate informatie te geven, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Waarschuwing: wat waar is als het wordt geschreven kan achterhaald raken door ontwikkelingen in wetgeving, techniek en economie. Raadpleeg daarom altijd een professional voordat je grote beslissingen neemt. De kosten om een deskundige in te huren wegen niet op tegen de kosten van een miskleun.