Nieuwe auto viezer door verdwijnen fiscale leasevoordelen

Schonere auto's bij leasevoordelen zou positiever klinken.

Om talloze redenen ben ik tegen fiscale voordelen voor (zuinige) leaseauto´s. Maar een ding ga ik niet ontkennen: kennelijk werken fiscale prikkels als je wilt stimuleren dat er zuinigere auto´s "van de zaak" komen, waarbij je weet dat die zuinigere auto´s nog veel langer het beeld op onze wegen blijven domineren.

Wat is een zuinige auto?

De belangrijkste vraag is denk ik wat een zuinige auto is. Is een hybride auto zuinig, omdat hij wat meer gewicht met zich meetorst in de vorm van een elektromotor die uit gemakzucht niet wordt gebruikt?

Hoe zit het intussen met de ontwikkeling van waterstofcellen en een (internationaal) netwerk van tankstation waar je veilig waterstof kunt tanken? Of komt nu op korte termijn de doorbraak van de elektrische auto met een actieradius van duizend kilometer?

 

Jeroen van Rossum, 8 mei 2017.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

De redactie van ESK belicht actuele kwesties. Wij leggen het verband tussen (fiscale) wetgeving en ondernemen, maar een persoonlijke opinie steken wij niet onder stoelen of banken. Als lezer kun je vragen op ons formulier stellen. Wij doen ons best om juiste en accurate informatie te geven, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Waarschuwing: wat waar is als het wordt geschreven kan achterhaald raken door ontwikkelingen in wetgeving, techniek en economie. Raadpleeg daarom altijd een professional voordat je grote beslissingen neemt. De kosten om een deskundige in te huren wegen niet op tegen de kosten van een miskleun.

Bronnen: