SP worstelt met bijtelling hypotheekrente

Zorgpunt voor SP (Socialistische Partij):

betaalde hypotheekrente kan leiden tot een fiscale bijtelling voor mensen met een inkomen dat groter dan 67.072 is (5.175 Euro per maand).

Als we er allemaal zo warm bij zaten zou de SP geen bestaansrecht hebben.

Het probleem werd in de Tweede Kamer aangekaart door Farshad Bashir, in een van zijn laatste vragen als woordvoerder van de SP voor fiscaliteit en de Belastingdienst; hij had zich niet verkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode.

Ook relevant voor modale inkomens

Het betreft een bijwerking van regels die moeten voorkomen dat mensen 52% belasting terugkrijgen door aftrek van hypotheekrente.  Opzet is dat de aftrek in 2017 niet hoger dan 50% is, en dat de aftrek daalt tot 38% in 2041. Gekozen is echter voor een techniek waarbij in eerste instantie de aftrek volledig wordt doorgerekend maar er later in de berekening een percentage van de afgetrokken hypotheekrente wordt bijgeteld. Afhankelijk van verschillende factoren kan dit leiden tot een bijtelling, in de komende jaren in toenemende mate bij mensen met een inkomen boven de twintigduizend Euro.

Jeroen van Rossum, 9 mei 2017.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

De redactie van ESK belicht actuele kwesties. Wij leggen het verband tussen (fiscale) wetgeving en ondernemen, maar een persoonlijke opinie steken wij niet onder stoelen of banken. Als lezer kun je vragen op ons formulier stellen. Wij doen ons best om juiste en accurate informatie te geven, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Waarschuwing: wat waar is als het wordt geschreven kan achterhaald raken door ontwikkelingen in wetgeving, techniek en economie. Raadpleeg daarom altijd een professional voordat je grote beslissingen neemt. De kosten om een deskundige in te huren wegen niet op tegen de kosten van een miskleun.

Bronnen