Wel ondernemer bij voldoende zelfstandigheid

Als ZZP loop je een serieus risico dat de Belastingdienst je niet erkent als zelfstandig ondernemer. Dat komt doordat je als ZZP vaak werkt via een tussenpersoon. Een relevante vraag blijkt te zijn hoe onafhankelijk van die tussenpersoon je werkt en factureert. Of anders gezegd, hoe inhalig is de bemiddelaar, en hoe ver gaat die in het dirigeren van de mensen die het werk doen?

De BIG geregistreerde verpleegkundige

Een verpleegkundige kreeg haar gelijk bij de hogere rechter. Ze had recht op zelfstandigenaftrek, ondanks dat ze werkte via een tussenpersoon die haar werkzaamheden declareerde bij verzekeraars van haar cliŽnten.

Administratief had deze tussenpersoon het goed geregeld, als je daar naar kijkt als ZZP. De tussenpersoon verstuurde facturen waar duidelijk op stond dat ze werden verstuurd namens de ZZP. Natuurlijk is er geen verzekeraar die dat op die manier verwerkt in de boekhouding. Logo, adres en bankrekening van de tussenpersoon zullen heus wel op de factuur gestaan hebben. Theoretisch is dat fout van de verzekeraars, maar wel praktisch. Parallel verstuurde de tussenpersoon een factuur voor (een percentage) bemiddelingskosten aan de ZZP. Heel belangrijk in mijn ogen is dat de ZZP beide facturen in de eigen administratie boekt. Dus als omzet de verkoopfactuur aan de verzekeraar, en bovendien de kostenfactuur van de bemiddelaar. Na betaling door de verzekeraar werd het saldo van de twee facturen doorbetaald aan de ZZP.

Organisatorische maatregelen

Juiste administratieve verwerking is heel belangrijk, omdat je daarmee als ZZP laat zien wie je eigenlijke opdrachtgever is. Maar in deze rechtszaak waren in het contract immateriŽle punten opgenomen die de zelfstandige positie van de ZZP benadrukten.

De bemiddelaar deed wel intakegesprekken bij cliŽnten, om vervolgens geschikte ZZP-ers te zoeken. Er werd echter geprobeerd voor iedere cliŽnt een vast team samen te stellen. En heel belangrijk: bij ziekte of vakantie moest de ZZP zelf binnen het team een vervanger regelen. Ook stond in het contract heel duidelijk dat de tussenpersoon niet verantwoordelijk was voor kwaliteit van de door de ZZP geleverde zorg; de ZZP was voldoende opgeleid, geregistreerd en verzekerd.

Door de manier waarop het allemaal was georganiseerd had de rechter al beslist dat de verpleegkundige serieuze ondernemersrisicoīs loopt: geen omzet als het bemiddelingsbureau geen opdrachten heeft, opdrachten kunnen wegvallen als zorgvragers (cliŽnten) overlijden, als het onvoldoende klikt tussen ZZP en zorgvrager, of bij ziekte van de ZZP.

 

Jeroen van Rossum, 12 juni 2017.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

De redactie van ESK belicht actuele kwesties. Wij leggen het verband tussen (fiscale) wetgeving en ondernemen, maar een persoonlijke opinie steken wij niet onder stoelen of banken. Als lezer kun je vragen op ons formulier stellen. Wij doen ons best om juiste en accurate informatie te geven, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Waarschuwing: wat waar is als het wordt geschreven kan achterhaald raken door ontwikkelingen in wetgeving, techniek en economie. Raadpleeg daarom altijd een professional voordat je grote beslissingen neemt. De kosten om een deskundige in te huren wegen niet op tegen de kosten van een miskleun.