Jongere vrouwen verdienen minder

Opgegroeid in een feministische omgeving had ik al jong aandacht voor statistische verschillen tussen mannen en vrouwen. Opvallend is dat na veertig jaar de stellingen gelijk zijn, maar steeds meer holle retoriek lijken. De wereld is wel degelijk veranderd. Je ziet het om je heen op straat, op de school van je kinderen, en zelfs in de statistieken - als je de cijfers beter bekijkt.

Ronkende koppen

Als voorbeeld vandaag weer een ronkende kop dat vrouwen in gelijke functie een kwart minder salaris verdienen. Als je verder leest dan de intro zie je waarom dat is. Binnen de onderzochte groep zijn de vrouwen jonger, werken ze vaker in deeltijd en hebben ze minder vaak een leidinggevende functie. Mag ik daar in lezen dat er helemaal geen sprake is van gelijke functie? Ja, want de onderzoekers schrijven zelf al dat bij gelijke omstandigheden geen significante verschillen zichtbaar zijn.

Het gaat overigens om een groep hoog opgeleide en prima betaalde accountants die werken binnen bedrijven (dus niet als externe accountant). Dit is een van de groepen waar leden van topdirecties uit worden gerekruteerd, als ze eenmaal voldoende senioriteit behaald hebben.

Meeste afgestudeerden vrouw - maar niet als accountant

Het voor mij meest opvallende feitje deze week: van de net afgestudeerde accountants is dertig procent vrouw. Wat ging hier mis, denk ik dan? In het onderwijs zoals dat nu is vormgegeven (zeer anders dan veertig jaar geleden) krijgen meisjes veel meer en betere kansen dan jongens, met als resultaat dat de meeste studenten aan de universiteit vrouwelijk is. Dat al die vrouwen afhaken vlak voor hun afstuderen, dat ga ik niet snel geloven. Mogelijk speelt mee dat (volgens de Emancipatiemonitor van het SCP) in het studiejaar 2013/14 ongeveer 53% van de universitaire studenten vrouwelijk was, maar dat bij de studies natuur en techniek slechts 26% van de studenten vrouwelijk was (en bij de studies gezondheidszorg en welzijn, waar ik niet van wist dat je dat aan de universiteit kon studeren, 65%). Statistieken over de jaren 2013 tot 2017 van de universiteiten leren in ieder geval dat tegenover iedere 100 mannen die afstuderen er 123 vrouwen afstuderen (dit geldt zowel voor de bachelor-fase als voor de master-fase). Omgerekend betekent dit dat 55% van de afgestudeerden van de universiteit vrouwelijk is. Tenzij grote groepen mannen in de loop van hun studie van geslacht veranderen zijn de kansen op succesvol afstuderen dus groter voor een vrouwelijke student (immers 53% van het totaal) aan de universiteit dan voor een mannelijke student aan de universiteit.

 

Jeroen van Rossum, 8 maart 2018.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

De redactie van ESK belicht actuele kwesties. Wij leggen het verband tussen (fiscale) wetgeving en ondernemen, maar een persoonlijke opinie steken wij niet onder stoelen of banken. Als lezer kun je vragen op ons formulier stellen. Wij doen ons best om juiste en accurate informatie te geven, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Bronnen: