Een oud probleem met arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Toen ik begon met werken vonden vakbonden, aangevuurd door Industriebond FNV, het slecht als je werkte via een uitzendbureau. Woorden als "koppelbazen" beheersten de toon - en de gedachten. Je zag het terug in de bij CAO bepaalde lonen. De bonden dwongen af dat in de CAO stond dat een uitzendkrachten nooit een hoger salaris mocht hebben dan een vaste kracht. Dit stond zowel in de CAO voor het inlenende bedrijf als in de (pas later ontstane) CAO voor uitzendkrachten. Een aardige gedachte als je gelooft in een wereld die niet verandert en die volledig bestaat uit keuzevrijheid voor werknemers.

De wereld verandert wel. En werknemers hebben meestal maar een beperkte keuze in banen waar ze voor worden aangenomen. Het vakbondsbeleid bevoordeelde eenzijdig de werkgevers: personeel dat op persoonlijke kosten het bedrijf voorziet van grotere flexibiliteit kostte extra weinig.

Met uiterst kleine stapjes lijken de FNV bonden nu richting werkelijkheid te schuiven. Veel te laat, maar toch. "Het zou misschien toch niet heel verkeerd zijn om uitzendkrachten het zelfde bruto uurloon te betalen als vaste werknemers". Onkostenvergoedingen en opleidingsfaciliteiten worden vermoedelijk helemaal niet gelijkgetrokken, maar je moet ergens beginnen.

Laat ik nog een keer schetsen waar ik dertig jaar geleden de stip aan de horizon zette. Uitzendkrachten leveren aan een bedrijf de flexibiliteit voor een optimale bezetting, zowel tijdens pieken als in rustige weken. Uitzendkrachten betalen uit eigen zak het gemis aan inkomen in die rustige weken. Dat accepteren ze, wat prima is. Daar behoort echter een hoger salaris per gewerkt uur tegenover te staan - om toch tot een normaal gemiddeld inkomen te komen. Dit zal de (loon)kosten per uur van uitzendkrachten hoger maken dan die van vast personeel. En nu komt het mooie van de universele economische wetten. Hogere lonen voor uitzendkrachten maken het voor werkgevers relatief aantrekkelijk om personeel vaste arbeidsovereenkomsten te geven. Individuele werkgevers willen dan als het ware met de stroom van de vakbonden mee roeien. En waar je gelijke belangen hebt, kun je meer bereiken voor je achterban.

 

Jeroen van Rossum, 12 juni 2018.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

De redactie van ESK belicht actuele kwesties. Wij leggen het verband tussen (fiscale) wetgeving en ondernemen, maar een persoonlijke opinie steken wij niet onder stoelen of banken. Als lezer kun je vragen op ons formulier stellen. Wij doen ons best om juiste en accurate informatie te geven, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Bronnen: