Link naar ouder blog

Link naar HOME

Link naar recenter blog

BTW of IB, omzetbelasting of inkomstenbelasting?

Wat is eerlijker: belasting betalen van je inkomen of van wat je uitgeeft?

In principe zijn die twee natuurlijk gelijk aan elkaar. En soms toch niet. De individuele keuze is denk ik een behoorlijke maatstaf voor het betalen van belasting.

Karikaturale schetsen van honderd jaar geleden maakten duidelijk dat in die tijd de macht lag bij de kapitalist, de economische uitbuiter van de machteloze klasse. Niet onlogisch om dan ook de belasting te laten ophoesten door die kapitalist.

In onze tijd kun je zelfs geen bijstandsuitkering meer aanvragen zonder smartphone. Heb je een smartphone van honderd Euro of een van duizend, dat lijkt nog wel een individuele keuze.

De ruimte om individuele keuzes te maken wordt natuurlijk beperkt door je economische mogelijkheden. Heb je wel of niet het geld om auto te rijden, en hoeveel pijn moet je lijden om een elektrische auto te kunnen rijden? Iedere dag biefstuk of twee keer in de week gehakt en op vrijdag een gebakken ei?

Afgezien van de zonderling, die zich comfortabel voelt bij een glas water en een bord aardappels met tomatensaus, zetten we allemaal de tering naar de nering. Geen eerlijker maatstaf voor belastingheffing dus, dan de besteding.

Voor 2019 is begroot dat de Nederlandse Staat ongeveer 300 miljard Euro belasting binnen krijgt. Een belangrijk deel wordt teruggegeven in de vorm van uitkeringen, van werkloosheid en AOW tot huurtoeslag. Er zitten dus wat dubbeltellingen in. Een kleine 100 miljard bestaat uit belastingen op bestedingen (waarvan 60 miljard aan BTW). Nog steeds wordt 130 miljard direct bepaald door inkomen. Ondanks de gigantische winsten die bedrijven maken bestaat de door inkomen bepaalde belasting maar voor 20% uit winstbelasting. Met name de grootste bedrijven blijken vrijwel geen belasting te betalen, omdat die het grootste budget hebben om belastingheffing te ontgaan. Verreweg de meeste belasting wordt gewoon betaald via de loonheffing, op jouw en mijn loonstrookje.

Laten we gewoon eerlijk zijn en onderkennen dat het eerlijker is om wat meer BTW te betalen. Verhoog de BTW maar naar 40%.

Om dat te betalen zullen we allemaal wat meer toeslagen nodig hebben. Wat mij betreft automatisch na afloop van het jaar, als antwoord op de aangifte inkomstenbelasting. Wie een voorschot wil kan dat aanvragen bij de gemeentelijke sociale dienst (of welke fancy naam daar tegenwoordig aan gegeven wordt). En om tegen te gaan dat lager betaalden ontmoedigd worden extra inkomen te vergaren: schaf iedere inkomensafhankelijkheid van toeslagen en uitkeringen af.

Jeroen van Rossum, 3 januari 2019.

Logo van ENOTEAM Administratiekantoor

De redactie van ESK belicht actuele kwesties. Wij leggen het verband tussen (fiscale) wetgeving en ondernemen, maar een persoonlijke opinie steken wij niet onder stoelen of banken. Als lezer kun je vragen op ons formulier stellen. Wij doen ons best om juiste en accurate informatie te geven, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of verkeerde interpretaties.

Waarschuwing: wat waar is als het wordt geschreven kan achterhaald raken door ontwikkelingen in wetgeving, techniek en economie. Raadpleeg daarom altijd een professional voordat je grote beslissingen neemt. De kosten om een deskundige in te huren wegen niet op tegen de kosten van een miskleun.

Bronnen:

BTW belangrijkste inkomstenbron overheid (2 januari 2019): https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/01/02/btw-belangrijkste-inkomstenbron-overheid/?fbclid=IwAR0DwzOKvU0oYgnRhCvUCDDGnEpyILaQ31LqCbklrUHKeSTjX9LbACy8Dzs